S W I S H

Versie 2.01

Introductie

Als je flitsende Flash™ animaties zonder Flash™ wilt maken, kies je voor Swish.
Swish is gemakkelijk in het gebruik. Je maakt in een handomdraai de mooiste animaties met tekst, afbeeldingen, grafische voorstellingen en geluid.
Je hebt meer dan 150 ingebouwde effecten tot je beschikking, zoals Explode, Vortex, 3D Spin, Snake, Wave en veel meer.
Swish exporteert het SWF bestandsformaat, zoals ook door Macromedia Flash™ wordt toegepast, zodat je animatie op elke machine zal draaien, waarop de Flash™ Player is geïnstalleerd.
Swish animaties kunnen in elke webpagina worden opgenomen of worden ingevoerd in Flash™.
Ze kunnen ook in een e-mail worden opgenomen.

De minimum systeemeisen zijn

Wat is nieuw in deze versie.

Deze versie is een forse upgrade van Swish 1.5.

Eerst nog even dit

Hoe begon het?

In april 2000 verscheen de eerste editie van Swish, in juli van datzelfde jaar opgevolgd door versie 1.5. In deze versie was het tevens mogelijk plaatjes en geluid toe te voegen.
Met deze jongste versie, versie 2.01, heeft Swish weer een enorme stap voorwaarts gezet.

Hoe worden je movies op het web getoond?

Swish kent vier bestanden, die de extensies .swi, .swf, .html en .avi.
Het swi-bestand is de bestandsvorm, waarin je je movies maakt.
Het swf-bestand is de bestandsvorm, die de Flash-player kan lezen.
Het html-bestand wordt door de browser gebruikt om de movie af te spelen.
Een avi-bestand is een bestand in videoformaat.
Hoewel het swf-bestand zowel tekst als afbeeldingen comprimeert, heeft de movie toch even tijd nodig om te laden.
Als een bezoeker de movie te vlug opent, zal dat als resultaat hebben, dat het filmpje niet mooi achtereen wordt afgespeeld.
Om dat te voorkomen biedt Swish je nu de mogelijkheid een zogenaamde preloader te maken.
Om een te lange oplaadtijd zoveel mogelijk te beperken, is het raadzaam niet teveel afbeeldingen en geluiden op te nemen. Ook als je veel effecten op je movie loslaat kan dat voor vertraging zorgen.

De Basisbegrippen van Swish

Movies

Een movie is een opeenvolging van scènes.
De eigenschappen van de movie kunnen worden bewerkt in het Movie Panel.
Je kunt movies opslaan als swi-movie, maar je kunt ze ook exporteren in het swf (Shockwave Flash) formaat of het avi (video) formaat.

Scènes

Een scène bestaat uit een aantal objecten, verdeeld over een aantal frames.
Elke scène heeft zijn eigen timeline (tijdlijn), die je kunt bewerken met het timeline panel.
De tijdlijn gebruik je ook voor het plaatsen van effecten e.d.

Timeline en Frames.

Elke scène bestaat uit een aantal frames.
De bovenste rij toont de acties (actions) van de scène.
De volgende rijen geven de objecten en hun effecten.

Objecten

Eenvoudige objecten

Shape (vorm)objecten

Een shape object is een voorbeeld van een eenvoudig object, dat je zelf tekent.
Hulpmiddelen voor het maken van een shape zijn: Lijn, Potlood, Veelhoek, Rechthoek en Ellips.
Om je shape bij te werken kun je de functies Reshape en Fill Transform gebruiken.
Zie de Helpfunctie voor meer mogelijkheden met shape.

Gecompliceerde objecten

Een tekstobject is een voorbeeld van een gecompliceerd object. Het is gevormd door een aantal letters en/of cijfers.

Effecten

Algemene instellingen

Bewegingen

Hiermee bepaal je positie, schaal en rotatie. En ook de mate van doorzichtigheid (alpha) en de kleur van het object aan het eind van het effect.

Easing

Hiermee heb je controle op de transformatiesnelheid van positie, schaal, hoek, alpha en kleur aan het begin en aan het eind van het effect.
Bij de start zal de uitvoering van het effect versnellen en aan het eind juist vertragen.
Geef je voor acceleratie het cijfer 0 dan gebeurt er niets.
Geef je een negatief getal, dan gaat het juist omgekeerd, dus vertragen bij de start en versnellen aan het eind van het effect.

Starten bij (start at)

Hiermee bepaal je de plaats waar het effect moet starten.
Je ziet de functie Start at alleen als Continue from previous effect niet aangevinkt is.

Cascade

Met het cascade effect zie je de letters van de tekst een voor een neerdalen.
Je kunt zelf de richting bepalen:

-->--> vooruit
<--<-- achteruit
--><-- van twee kanten naar het midden
<----> Vanuit het midden naar de kanten

Camera

Hiermee kun je driedimensionale effecten vanuit verschillende hoeken zien.
Leuk om mee te experimenteren.

Transformaties

Hiermee kun je een opeenvolging van omvormingen in je animaties bewerkstelligen.

Eenvoudige effecten

Een eenvoudig effect geldt voor het gehele object.

Plaatsen (place)

Hiermee plaats je een object op de tijdlijn. Het effect is 1 frame lang

Verwijderen (remove)

Hiermee verberg je een object, waardoor het niet langer zichtbaar zal zijn.
Ook dit effect is 1 frame lang.

Beweging (move)

Hiermee verander je positie, schaal, rotatie, alpha of kleur van het object.
Ook een combinatie hiervan is mogelijk.

Fade in

Hiermee laat je een tekst of afbeelding langzaam in beeld verschijnen, van volkomen doorzichtig tot volkomen ondoorzichtig.

Fade out

Dit is het omgekeerde van fade in.
Die twee begrippen Fade in en Fade out zijn wel bekend, want ze worden veelvuldig in films toegepast.

In of uit beeld schuiven (slide in of slide out)

Dit is natuurlijk duidelijk. Hiermee laat je tekst of een figuur het beeld in- of uitschuiven, waarbij je de richting zelf kunt bepalen.

Verdoezeling (blur)

Het blureffect maakt veel kopieën van een object, waarbij elke kopie een progressief toenemende of afnemende alphawaarde heeft.
Er zijn drie blurmogelijkheden, zoomblur, spiegelblur en schuifblur. Experimenteer ermee!

Frames herhalen (repeat frames)

Dit effect herhaalt bepaalde frames. Geef aan met welk frame moet worden begonnen en voor hoeveel frames de herhaling moet gelden.

Gecompliceerde effecten

Een gecompliceerd effect voort onafhankelijke animaties uit op de componenten van het object.

Omvormen (transform)

Hiermee kun je een aantal vervormingen bewerkstelligen.

Squeeze

Dit effect drukt een tekst samen of rekt een tekst uit.

Afwisselend (alternate)

Dit effect geeft afwisselende proporties en richtingen aan de diverse componenten van het object.
Experimenteer met dit effect om de mogelijkheden te ontdekken.

Slang (snake)

Dit effect geeft animaties die doen denken aan de bewegingen van een slang.
Er zijn veel variaties mogelijk. Klik daarvoor op het pijltje naast Snake.

Gecompliceerde 3D effecten

Deze effecten hebben ook de instellingen Camera en Cascade
Deze 3D effecten doen het beter in een 3D ruimte dan in een 2D ruimte.

Explosie (explode)

Dit effect werkt het best in een tekstobject. De letters worden dan afzonderlijk in allerlei richtingen geworpen.
Je kunt kiezen uit Exploderen en Imploderen.
De vorm van de explosie kun je in veel opzichten veranderen.

3D Spin

Dit is een leuk en gecompliceerd effect, dat zich moeilijk laat omschrijven. Experimenteren zal je dit effect beter leren kennen.

Golf (wave)

Het wave-effect veroorzaakt een rollende beweging en is in de eerste plaats geschikt voor teksten.
Ook dit effect is weer op veel manieren aan je wensen aan te passen.

Schrijfmachine (typewriter)

Met dit effect komen de letters en cijfers een voor een op je scherm, wat de indruk wekt, dat je aan het typen bent.

Terug naar af (revert)

Dit effect brengt het object terug in de beginvorm.
Dit kan bijvoorbeeld handig zijn na Fade out.

En verder:

Events

Alle acties worden in werking gezet door een of andere handeling of gebeurtenis (event).
Dat kan bijvoorbeeld een muisklik zijn. Dat wordt dan een Muis-event genoemd.
We kennen ook een Frame-event, die actief wordt als de movie een bepaald frame passeert.

Acties (actions)

Een actie wordt aangestuurd door een event.

Etiketteren (set label)

Hiermee kun je een bepaald frame een naam geven.
Dat kan handig zijn als je naar een frame wilt kunnen verwijzen, bijvoorbeeld bij de acties Go to of If Frame Loaded.

Preload Content

Hiermee kun je van tevoren alvast een item (b.v. een geluidsfragment) in de inhoud (content) van de movie te plaatsen.

Afspelen (Play)

Hiermee laat je een movie of sprite afspelen.

Stop

Je raadt het vast wel al, hiermee stop je een movie of sprite.

Ga naar frame (goto frame)

Hiermee springt de movie naar een ander frame in dezelfde of een andere scène.

Als het frame geladen is (if frame loaded)

Gebruik dit om een actie te laten uitvoeren als een bepaald frame is geladen.
Dit kan handig zijn bij het maken van een voorlader (preloader).

Tell Target

Zie hierover Swish Help.

Transformeren (transform)

Deze actie gebruik je om de eigenschappen van een sprite of een hele movie te wijzigen.
Diverse bewerkingen zijn mogelijk, zie hiervoor Swish Help

Laad een movie (load movie)

Met deze actie laad je een ander swf-bestand in de huidige Flash Player.

Verwijder een movie (unload movie)

Dit is natuurlijk het tegengestelde van het vorige item.

Geluid afspelen (play sound)

De titel zegt het al, met deze opdracht laat je een geluid afspelen.
Je moet de geluiden wel eerst importeren.

Stop met geluid afspelen (stop sound)
Stop met afspelen van alle geluiden
(stop all sounds)

Met deze opdrachten stop je óf een geselecteerd geluidsfragment óf alle geluiden, die op dat moment spelen.

Ga naar URL (goto URL)

Hiermee ga je naar een website op het internet.
Let op, dit werkt natuurlijk niet als je een movie in Swish afspeelt.
Het werkt pas nadat je de movie hebt gepubliceerd op je website.

Gereedschap (tools)

Hier vind je een aantal opdrachten, die bepalen hoe Swish moet reageren op bepaalde muisbewegingen.
Je maakt een keuze uit het gereedschap en klikt erop.
Je vindt het gereedschap in de zogenaamde Toolbox.

Selecteren (select)

Om een object te selecteren, klik je erop.
Het geselecteerde onderdeel heeft acht handvatten. Door op zo'n handvat te klikken kun je door slepen de grootte van het object wijzigen.

Roteren / Scheefzetten (rotate/skew)

Hiermee kun je een object laten roteren of scheef zetten.
In de vier hoeken vind je handvatten om te roteren. Voor het scheefzetten vind je handvatten in het midden van de rechte zijden.

Herscheppen, hervormen (reshape)

Deze optie veranderd of vergroot een object door klikken en slepen.

Verplaatsingspad (motion path)

Door klikken en slepen bepaal je met deze functie het pad, de route, die het object over het scherm moet volgen.

Fill Transform

Deze functie is me nog totaal onduidelijk.

Lijn (line)

Dit is om een lijn te trekken, dat is duidelijk.

Potlood (pencil)

Hiermee kun je uit de vrije hand tekenen.

Veelhoeken (bezier)

Deze functie biedt je de mogelijkheid veelhoeken te maken. Dit kan een gesloten veelhoek zijn, die dan meteen de aangegeven kleur als lnvulling krijgt.
Maar het kan ook een open veelhoek zijn. Een lijn met diverse richtingen dus. Ook voor die lijn kun je zelf de kleur kiezen. Klik dan eerst op Bezier en dan op de gewenste kleur.

Rechthoek of vierkant (rectangle/square)

Hiermee maak je een rechthoek of vierkant, maar dat had je natuurlijk zelf ook al wel begrepen.

Ellips of cirkel (ellipse/circle)

En hiermee maak je dus een ellips of cirkel.

In- of uitzomen (zoom)

Klik hierop als je wilt zomen.
Plaats dan de muiscursor op de plek waarop je wilt inzoomen en klik dan met de linker muisknop.
Om uit te zomen doe je hetzelfde, maar dan hou je de Shifttoets ingedrukt.

Panorama (pan)

Klik deze functie aan.
Plaats dan de muiscursor op het te verplaatsen object. De cursor verandert dan in een handje. Vervolgens kun je het object in alle richtingen verplaatsen.

Panelen (panels)

Panelen zijn hier eigenlijk vensters (windows) waarin je de diverse opties en instellingen bestuurt.

Layoutvenster (layout panel)

Dit venster laat zien hoe objecten worden gearrangeerd in de werkruimte.
Je kunt objecten maken en bewerken. Maar ook kunt je alvast een preview (voorvertoning) zien van een movie of scène of alleen maar een effect.

Er zijn drie onderdelen:

 1. De werkruimte
 2. De gereedschapskist
 3. De zoomregeling

De Gereedschapskist (toolbox)

De gereedschapskist vind je linksboven in het lay-outvenster.
Het geselecteerde gereedschap bepaalt wat Swish doet als je klikt en sleept met de muis in de werkruimte.

De Zoomregeling (zoom controls)

De zoomregeling vind je in de linker benedenhoek van het lay-outvenster.
Met het Zoommenu kun je snel van beeldgrootte veranderen.
Je kunt kiezen uit 25, 33, 50, 66, 75, 100, 150, 200, 300, 400 of 500%.
Door de functie Fit Scene aan te klikken maak je de hele scène passend in het lay-outvenster.

Het Schetsvenster (outline panel)

Dit venster toont je een soort schets van de structuur van de hele movie.
Bij dit venster hoort een rijtje knoppen bovenaan. Ook bovenin het beeld vind je weer die knoppen, maar dan aangegeven door iconen.

De Tijdlijn (timeline)

De tijdlijn bevat op tijd gebaseerde eigenschappen voor de huidige scène.
De bovenste rij frames is voor de acties voor een scène.
De rijen eronder zijn voor de diverse objecten, waar je op elke rij de bij de objecten behorende effecten plaatst.
Bedenk, dat een zogenaamde Sprite een eigen tijdlijn heeft.

Het Movievenster (movie panel)

In dit venster eigenschappen voor de hele movie (dus alle scènes)
Zo kun je de breedte en hoogte in pixels instellen. Standaard is dat ingesteld op 400x300 pixels. Je kunt maximaal tot 3277x3277 pixels gaan. Dat komt vanwege het SWF-formaat.
Met Frame Rate kun je de snelheid van de movie in frames per seconde wijzigen.
Standaard is 12 frames per seconde.
De achtergrondkleur kun je wijzigen door op Bgnd Color te klikken. Standaard is wit.
Je hebt ook nog roosters en linialen (grids and rulers).

Objectvenster (object panel)

Het objectvenster toont de eigenschappen van een geselecteerd object.

 

Tekstobjectvenster

Hier zie je eigenschappen van het huidige tekstobject.

Actievenster (actions panel)

Dit venster bevat alle evenementen en acties voor de huidige scène.
Klik op Add Event om een handeling te bepalen (b.v. On Press) Om vervolgens aan te geven welke actie moet worden uitgevoerd klik je op Add Action.

 

 

 

 

Omvormingsvenster (transform panel)

Hier kun je desgewenst gegevens aangaande positie, grootte e.d. wijzigen.

 

 

 

 

Kleurenvensters (color panel)

Hier kun je kiezen uit allerlei kleuren.

Veel gestelde vragen (Frequently Asked Questions)

Hoe kan ik meer dan één Swishmovie tegelijk open hebben?

Door te klikken op File | New Window.
Je kunt meerdere vensters tegelijk open hebben met in elk venster een andere movie.
Om een venster te sluiten kies je File | Close.
Om alle vensters tegelijk te sluiten kies je File| Exit.

Hoe open ik een movie, waarin ik kortelings werkte?

Swish heeft een lijstje van vier recent gebruikte bestanden onderaan het File Menu. Klik daar op het bestand, dat je wilt heropenen.

Hoe kan ik een groep dicht bijeen liggende objecten selecteren?

Selecteer deze groep door er een rechthoek omheen te trekken (gebruikmakend van de Select Tool).
Je kunt ook meerdere objecten selecteren door de Ctrltoets ingedrukt te houden.

Hoe krijg ik alle objecten te zien, ook objecten die buiten beeld zijn?

Selecteer de hele scène en kies View | Fit Objects in Window.

Hoe kan ik in- of uitzoomen om alle geselecteerde objecten te zijn?

Gebruik View | Fit Objects in Window

Hoe maak ik frames vrij voor een nieuw effect tussen bestaande effecten?

Voor invoegen of verwijderen van frames gebruik je Insert | Insert Frames of Insert | Delete Frames.
Je kunt ook ruimte maken door een effect gewoon op de tijdlijn te verslepen.

Hoe kan het dat een lettertype soms niet correct wordt weergegeven op andere computers?

Als je een lettertype gebruikt, dat niet op die andere computers is geïnstalleerd, dan wordt de tekst weergegeven in lettertype Times New Roman.

Soms gaat een movie tijdens het afspelen steeds langzamer. Hoe kan dat?

Als je gebruik maakt van Fade out dan verdwijnt het object wel uit beeld, maar onzichtbaar is het nog wel aanwezig. De Flashplayer moet dan nog calculaties op dat object uitvoeren en dat werkt vertragend.

Waarom zitten de effecten niet altijd naadloos aan elkaar?

Effecten kunnen naadloos op elkaar aansluiten, zonder dat het object tussen de effecten één frame blijft steken.
Schuif het effect één frame naar rechts en selecteer dan Place | Effect

Waarom verplaatst de muiscursor zich met sprongen, terwijl ik de gridoptie uitgeschakeld heb?

Het kan zijn, dat je de optie Snap to Grid nog aan hebt staan. De opties Grid en Snap to Grid functioneren namelijk onafhankelijk van elkaar.

Waarom zie ik geen Export- en Kleurenvenster?

Deze vensters zijn verborgen als je Swish installeert, maar geen nood, je tovert ze zo te voorschijn.
Voor het exportvenster kies je Panels | Export.
Voor het kleurenvenster kies je Panels | Color.

Waarom zie ik niet alle menuopdrachten op werkbalken?

Ga naar View | Toolbars om werkbalken te openen.
Ga naar Tool | Customize om knoppen op werkbalken toe te voegen, te verplaatsen of te verwijderen.

Mijn vensters en werkbalken zijn helemaal verknipt en in de war. Hoe reset ik Swish naar de standaardopmaak?

Voor de vensters ga je naar Panels | Reset to Defaults.
Voor de werkbalken ga je naar Tools | Customize en dan klik je op Reset All.
Heeft dit niet het beoogde resultaat, handel dan als volgt:

 1. Sluit Swish
 2. Ga naar Start | Uitvoeren
 3. Typ de opdracht regedit en klik op OK.
  Je bent dan in de Registereditor.
 4. Open de map HKEY_CURRENT_USER\Software\
 5. Selecteer de map DJJ Holdings.
  Klik daar rechts op en selecteer Verwijderen.
 6. Sluit het register
 7. Heropen Swish

Swish moet nu openen met de standaardopmaak.

 

Dit is slechts een kort overzicht van de mogelijkheden met Swish.
Publicatie van deze vertaling is met toestemming van SWiSHzone.Com Pty. Ltd.
Raadpleeg voor uitgebreide uitleg Swish Help.
Dat is natuurlijk wel in het Engels.

Bron: SWiSHzone.Com Pty. Ltd.
Source: SWiSHzone.Com Pty. Ltd.

Vertaling WéVéDé
Translation WéVéDé

Drie voorbeelden

 

Naar Hoofdmenu  

Naar de site van SWiSH animaties

Free counter and web stats